border-left-style

Оновлено: 15.12.2022

border-left-style

Встановлює стиль межі ліворуч від елемента.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням Немає
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів
Анімується Ні

Синтаксис

border-left-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset

Значення

none Лінія не відображається і значення її товщини обнуляється.
hidden Має той самий ефект, що й none, за винятком застосування border-left-style до клітинок таблиці, у якій значення властивості border-collapse встановлено як collapse. У цьому разі ліва межа в комірці не відображатиметься взагалі.
dotted Лінія, що складається з набору точок.
dashed Пунктирна лінія, що складається із серії коротких відрізків.
solid Суцільна лінія.
double Подвійна лінія.
groove Створює ефект вдавленої лінії.
ridge Створює ефект рельєфної лінії.
inset Псевдотривимірна лінія.
outset Псевдотривимірна лінія.

Вигляд зазначених стилів представлено на рис. 1.

Рис.1. Стилі меж

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.borderLeftStyle

Примітка

Браузер Internet Explorer до версії 6.0 включно за товщини межі 1px відображає dotted як dashed. При товщині 2px і вище значення dotted працює коректно. Цю помилку виправлено в IE7, але тільки для всіх меж товщиною 1px. Якщо одна з меж блоку має товщину 2px і вище, то в IE7 значення dotted перетворюється на dashed.


Стиль межі в різних браузерах може дещо відрізнятися при використанні значень groove, ridge, inset або outset.


Браузери

border-left-style

Переглянути сумісність з Can I use?

border-left-style