@page

Оновлено: 09.01.2023

@page

Правило @page дає змогу задати значення полів під час друку документа або для сторінок, у яких тип носія задано як print.

Синтаксис

@page [ { :left | :right | :first } ] { ... }

Значення

Для встановлення полів на сторінці використовується універсальна властивість margin або її похідні - margin-top, margin-right, margin-bottom і margin-left, які задають відповідно відступ зверху, праворуч, знизу і зліва. Негативне значення допускається, але частина сторінки може виявитися "відрізаною". Властивості border і padding не застосовуються.


Ключове слово :left дає змогу задати поля для всіх лівих сторінок, :right - для всіх правих, а :first - для першої сторінки.

Приклад

Сам файл print.css виглядає наступним чинном.

body {
 font-family: Times, 'Times New Roman', serif; /* Шрифт с засечками */
}
h1, h2, p {
 color: #000; /* Черный цвет текста */
}
@page :first {
 margin: 1cm; /* Отступы для первой страницы */ 
}
@page :left {
 margin: 1cm 3cm 1cm 1.5cm; /* Отступы для всех левых страниц */ 
}
@page :right {
 margin: 1cm 3cm 1cm 1.5cm; /* Отступы для всех правых страниц */ 
}


Браузери

@page

Переглянути сумісність з Can I use?

@page