.class

Оновлено: 09.01.2023

Класи

Класи застосовують, коли необхідно визначити стиль для одного або декількох елементів веб-сторінки. Елементи при цьому можуть бути різними, але мати частково або повністю схожі елементи оформлення. У коді HTML ім'я класу визначається через атрибут class.

Синтаксис

E.<Ім'я класу> { Опис правил стилю }
.<Ім'я класу> { Опис правил стилю }

Тут E - позначає будь-який елемент. Імена класів повинні починатися з латинського символу і можуть містити в собі символ дефіса (-) і підкреслення (_). Використання українських літер в іменах класів неприпустимо. Щоб указати в коді HTML, що елемент використовується з певним класом, до тега додається атрибут class.

Приклад

Примітка

Internet Explorer до версії 7 розуміє класи, імена яких починаються з дефіса (-) або символу підкреслення (_). Решта браузерів таки імена ігнорують.