A > B

Оновлено: 09.01.2023

Дочірні селектори

Дочірнім називається елемент, який безпосередньо розташовується всередині батьківського елемента. Який елемент виступає батьківським, а який його нащадком легко з'ясувати за допомогою дерева елементів - так називається структура відносин елементів документа між собою. (рис. 1).

Рис. 1. Дерево елементів

На рис. 1 у зручному вигляді представлена вкладеність елементів та їх ієрархія. Тут дочірнім елементом по відношенню до <div> виступає елемент <p>. Разом з тим, <strong> не є дочірнім для елемента <div>, оскільки він розташований у контейнері <p>.

Синтаксис

E > F { Опис правил стилю }

Стиль застосовується до елемента F, тільки коли він є дочірнім елементом E.

Приклад

У цьому прикладі дочірні селектори потрібні, щоб розділити стиль елементів списку верхнього рівня та вкладені списки, які виконують різні завдання, тому стиль не повинен перетинатися.

Примітка

Браузер Internet Explorer 7 не застосовує стиль, якщо між селекторами знаходиться коментар (li > /* більше */ a).