[attr^='value']

Оновлено: 16.01.2023

[атрибут^="значення"]

Встановлює стиль для елемента в тому випадку, якщо значення атрибута починається із зазначеного тексту.

Синтаксис

[атрибут^="<значення>"] { Опис правил стилю }
[атрибут^="<значення>"] { Опис правил стилю }

У першому випадку стиль застосовується до всіх елементів, у яких значення атрибута починаються із зазначеного тексту. А в другому - тільки до певних селекторів. Використання лапок не обов'язкове.

Приклад

У цьому прикладі зовнішні посилання виокремлюються жирним накресленням. Зовнішні посилання характеризуються додаванням до адреси протоколу, наприклад, для доступу до гіпертекстових документів використовується протокол HTTPS. Тому зовнішні посилання починаються з ключового слова https://, його й додаємо до селектора, як показано в прикладі.