Флекси

Оновлено: 20.01.2023

Флекси

Властивості для верстки веб-сторінок за допомогою флексів - гнучких елементів, які можуть розтягуватися або стискатися для заповнення собою доступного вільного простору.

 • align-content

  align-content

  Задає тип вирівнювання рядків усередині флекс-контейнера за поперечною віссю за наявності вільного простору.

 • align-items

  align-items

  Властивість align-items вирівнює флекс-елементи всередині контейнера в перпендикулярному напрямку.

 • align-self

  align-self

  Властивість align-self вирівнює флекс-елементи поточного рядка, переписуючи значення align-items.

 • flex

  flex

  Скорочена властивість, яка дозволяє вказати параметри елемента, щоб він ефективно заповнював доступний простір. Елементи можуть бути розтягнутими пропорційно з урахуванням заданого співвідношення або стиснутими так, щоб повністю вмістити всі елементи в один рядок без перенесення.

 • flex-basis

  flex-basis

  Властивість flex-basis визначає основу флексу, яка є початковим розміром елемента. Схоже на властивості width та height, до яких додається вміст елемента.

 • flex-direction

  flex-direction

  Властивість flex-direction задає напрямок основних вісей у контейнері, чим і визначає положення флексів у контейнері. На напрямок також впливає значення атрибута dir у контейнері.

 • flex-flow

  flex-flow

  Є скороченою властивістю окремих властивостей flex-direction та flex-wrap.

 • flex-grow

  flex-grow

  Визначає, скільки простору може займати флекс усередині контейнера. За значення беруться числа, вони задають пропорції кожного флексу. Наприклад, якщо для всіх елементів встановлено значення 1, всі вони вийдуть однакового розміру. Якщо якийсь елемент отримав значення 2, його розмір буде вдвічі більшим від інших.

 • flex-shrink

  flex-shrink

  Встановлює коефіцієнт стиснення флексів у контейнері та задає, наскільки елемент зменшуватиметься відносно інших флексів, щоб розмістити всі елементи в один рядок.

 • flex-wrap

  flex-wrap

  Вказує, чи варто флексам розташовуватися в один рядок, чи можна зайняти кілька рядків. Якщо перенесення рядків допускається, то властивість також дозволяє контролювати напрямок, у якому викладаються рядки.

 • justify-content

  justify-content

  Визначає, яким чином браузер розподіляє місце навколо флекс-елементів вздовж головної осі контейнера. Це робиться після того, як застосовуються розміри та автоматичні відступи, за винятком ситуації, коли принаймні один елемент flex-grow має більше нуля. При цьому не залишається ніякого вільного простору для маніпулювання.

 • order

  order

  Визначає порядок виведення флексів усередині флекс-контейнера. Елементи розташовуються відповідно до значень властивості order від меншого до більшого. За рівних значень order елементи виводяться в тому порядку, в якому вони з'являються у вихідному коді.

 • place-content

  place-content

  Скорочена властивість place-content одночасно встановлює значення властивостей align-content і justify-content.