column-width

Оновлено: 08.12.2022

column-width

Задає оптимальну ширину колонки в багатоколонному тексті. Реальна ширина колонки може бути більшою за введене значення; скорочення зазначеної ширини призводить до скасування кількох колонок, текст при цьому вибудовується в одну колонку.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням auto
Успадковується Ні
Застосовується До блокових елементів (крім таблиць), клітинок і елементів, у яких display встановлено як inline-block
Анімується Ні

Синтаксис

column-width: <розмір> | auto

Значення

<розмір> Значення ширини колонки в абсолютних одиницях CSS (наприклад, пікселях).
auto Ширина колонок обчислюється автоматично на основі інших властивостей (column-count, column-gap).

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.columnWidth

Примітка

Firefox підтримує властивість -moz-column-width.

Safari, Chrome і Аndroid підтримують властивість -webkit-column-width.

Браузери

column-width

Переглянути сумісність з Can I use?

column-width