min-height

Оновлено: 29.12.2022

min-height

Задає мінімальну висоту елемента. Значення висоти елемента обчислюватиметься залежно від установлених значень властивостей height, max-height и min-height. У табл. 1 показано, чим керується браузер під час спільного використання зазначених стильових властивостей.

Табл. 1. Висота елементу

Значення властивостейВисота
min-height<height<max-heightheight
min-height>height>max-heightmin-height
min-height>height<max-heightmin-height
min-height<heightheight
min-height>heightmin-height
min-height>max-heightmin-height
min-height<max-heightmax-height

Дані з таблиці слід розуміти таким чином. Якщо значення висоти (height) менше значення min-height, то висота елемента приймається рівною min-height.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням 0
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів, крім рядкових і таблиць
Анімується Так

Синтаксис

min-height: <розмір> | <відсотки>

Значення

Як значення приймаються пікселі (px), відсотки (%) та інші одиниці виміру, прийняті в CSS. Негативні значення не допускаються.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.minHeight

Браузери

min-height

Переглянути сумісність з Can I use?

min-height