Адреса

Оновлено: 28.11.2022

Адреса

Адресою називається шлях до документа, наприклад, до графічного файлу. Адреса необхідна в тих випадках, коли робиться посилання на веб-сторінку або завантажується певний файл. Наприклад, в елементі <img> адреса використовується, як значення атрибута src, він задає шлях до файлу із зображенням.

Синонімом адреси виступає URL (Universal Resource Locator, універсальний локатор ресурсів), розрізняють абсолютні та відносні адреси.

Абсолютні адреси

Подібні адреси працюють скрізь і всюди незалежно від імені сайту або веб-сторінки, де задано URL, і починаються завжди з зазначення протоколу передачі даних. Для веб-сторінок це зазвичай HTTP (HyperText Transfer Protocol, протокол передачі гіпертексту), відповідно, абсолютні адреси починаються з ключового слова http://.

Абсолютні адреси використовуються насамперед для вказівки на інший загальний мережевий ресурс і доволі рідко використовуються в межах одного сайту.

Відносні адреси

Відносні адреси вказуються від кореня сайту або поточного документа. Наприклад, код <img src="pic.gif"> означає завантажити графічний файл з ім'ям pic.gif, який розташовується в тій самій папці, що й сама веб-сторінка. Далі розглянемо кілька прикладів таких адрес.

/

Адреса вказує зазвичай на файл index.html, який розташований у корені сайту. Якщо файл index.html відсутній, браузер, як правило, показує список файлів, що знаходяться в цьому каталозі. Ім'я файлу не обов'язково має бути index.html, цей параметр змінюється через налаштування веб-сервера - так називається програма, що аналізує запити, які надходять від браузера, та передає йому документи, які показують користувачеві.

/images/pic.gif

Слеш (символ /) перед адресою говорить про те, що адресація починається від кореня сайту. Посилання веде на малюнок pic.gif, який міститься в папці images. А та в свою чергу розміщена в корені сайту.

../help/me.html

Дві крапки перед ім'ям вказують браузеру перейти на рівень вище в списку каталогів сайту і там "пошукати" в папці help файл me.html.

manual/info.html

Якщо перед ім'ям папки немає жодних додаткових символів, на кшталт крапок або слеша, то папка розміщена всередині поточного каталогу, а вже в ній розташовується файл info.html.

Адреси відносно кореня сайту на кшталт /demo/ працюють тільки за керуванням веб-сервера і на локальному комп'ютері не застосовні.

Приклад

У цьому прикладі текстове посилання веде на сайт https://itwiki.dev/ і вказує на веб-сторінку з ім'ям body.html, яка розташовується в каталозі html-reference/tags.

У цьому прикладі використовується відносний шлях до графічного файлу.