multicol

Нестандартний

Оновлено: 10.07.2022

<multicol>

Задає кількість колонок, ширину та відстань між колонками у багатоколоночному тексті.

Це нестандартний елемент, не використовуйте його, натомість застосовуйте стилі.

Синтаксис

<multicol cols="<число>">Текст</multicol>

Закриваючий тег

Обов'язковий.

Атрибути

cols Кількість колонок.
gutter Відстань між колонок у пікселях.
width Визначає загальну ширину колонок, включно з простором між ними. Це значення може бути задано у пікселях або відсотках.

Примітка

Для створення багатоколонного тексту застосовується стильова властивість columns