Атрибут action

Оновлено: 20.09.2022

Атрибут action

Вказує обробник, до якого звертаються такі форми під час їх відправлення на сервер. Як обробник може виступати серверна програма або HTML-документ, який містить серверні сценарії (наприклад, Parser). Після виконання обробником дій щодо роботи з даними форми він повертає новий HTML-документ.


Якщо атрибут action відсутній, поточна сторінка перезавантажується, повертаючи всі елементи форми до значень за промовчанням.

Синтаксис

<form action="<адрес>">...</form>

Значення

Як значення приймається повний чи відносний шлях до серверного файлу.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Як обробника можна вказати адресу електронної пошти, починаючи з ключового слова mailto:. При надсиланні форми буде запущено поштову програму встановлену за замовчуванням. З метою безпеки в браузері встановлено, що надіслати непомітно інформацію, введену у формі, поштою неможливо. Для коректної інтерпретації даних використовуйте атрибут enctype="text/plain" елемент <form>.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <title>FORM, action attribute</title>
  </head>
  <body>
  <form action="mailto:admin@ithillel.ua" enctype="text/plain">
   <p><input type="submit" value="Submit an email"></p>
  </form>
  </body>
</html>

Браузери

form: action

Переглянути сумісність з Can I use?

form: action