Атрибут type

Оновлено: 17.03.2023

Атрибут type

Вказує MIME-тип документа, до якого веде посилання. Цей атрибут має рекомендаційний характер і може використовуватися для стилізації посилань із заданим типом документа.

Атрибут type має додавитися за умови наявності атрибута href.

Синтаксис

<a href="<адреса>" type="<MIME-тип>">...</a>

Значення

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Браузери

type

Переглянути сумісність з Can I use?

type