Атрибут href

Оновлено: 17.03.2023

Атрибут href (від англ. hypertext reference - гіпертекстове посилання) задає адресу документа, на який слід перейти. Оскільки як адреса посилання може використовуватися документ будь-якого типу, результат переходу за посиланням залежить від кінцевого файлу. Так, архіви (файли з розширенням zip або rar) зберігатимуться на локальний диск. За замовчуванням новий документ завантажується у поточне вікно браузера, проте цю властивість можна змінити за допомогою атрибута target.

Синтаксис

<a href="<адреса>">...</a>

Значення

Див. Адрес.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>А, атрибут href</title>
</head>
<body>
  <p><a href='/'>Відносне посилання</a></p>
  <p><a href='https://itwiki.dev/front-end/html-reference/tags/a'>Абсолютне посилання</a></p>
</body>
</html>

Браузери

href

Переглянути сумісність з Can I use?

href