Атрибут coords

Застаріло

Оновлено: 21.12.2022

Атрибут coords

Атрибут coords застосовується до посилань, розміщених усередині контейнера <object>. Спільно з атрибутом shape створює гарячу область, яка служить посиланням. За своєю дією нагадує елемент <area>.

Синтаксис

<object usemap="#<ідентифікатор>">
 <map name="<ідентификатор>">
  <a href="<адрес>" coords="<координати>">...</a>
 </map>
</object>

Значення

Набір координат визначається формою гарячої області, яка задається атрибутом shape. Відлік координат зазвичай ведеться від верхнього лівого кута об'єкта або зображення і вказується в пікселях.

Для прямокутника (shape="rect") задаються чотири координати — X1, Y1, X2, Y2, як показано на мал. 1.

Для кола (shape="circle") задаються три координати - координати центру кола (X, Y) і його радіус (R), як показано на мал. 2.

Для полігону (багатокутника) (shape="poly") послідовно вказуються координати кожної вершини (X1, Y1, X2, Y2, :), як показано на мал. 3.

Значення за замовчуванням

Ні.

Браузери

a: coords

Переглянути сумісність з Can I use?

a: coords