Атрибут formtarget

HTML5

Оновлено: 06.06.2022

Атрибут formtarget

Визначає ім'я фрейму, в який завантажуватиметься результат, що повертається обробником форми у вигляді HTML-документа.

Значення

Як значення використовується ім'я фрейму, задане атрибутом name елементу <iframe>. Якщо встановлено неіснуюче ім'я, буде відкрито нову вкладку. Як зарезервовані значення можна вказувати наступні.

_blank Завантажує сторінку до нової вкладки браузера.
_self Завантажує сторінку до поточної вкладки.
_parent Завантажує сторінку у батьківський фрейм; якщо фреймів немає, це значення працює як _self.
_top Скасує всі кадри та завантажує сторінку у повному вікні браузера; якщо фреймів немає, це значення працює як _self.

Приклад

Браузери

button: formtarget

Переглянути сумісність з Can I use?

button: formtarget