Атрибут charoff

Застаріло

Оновлено: 04.08.2022

Атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлений як char, а для атрибута char як значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст комірок ліворуч або праворуч відносно заданого символу. Тобто charoff="3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff="-3" - змістити на три символи вліво.

Цей атрибут застарів і не підтримується браузерами.

Синтаксис

<table>
<thead> .... </thead>
<tfoot char="<символ>" align="char" charoff="<число>"> ... </tfoot>
<tbody>
<tr>
<td> ... </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Значення

Будь-яке ціле додатнє або від'ємне число.

Значення за замовчуванням

0

Браузери

tfoot: charoff

Переглянути сумісність з Can I use?

tfoot: charoff