business analysis communication plan

Оновлено: 01.05.2023

Опис видів комунікації, які бізнес-аналітик здійснюватиме під час бізнес-аналізу, аналітик здійснюватиме під час бізнес-аналізу, адресати цих комунікацій, а також форма і частота цих комунікацій.