business case

Оновлено: 01.05.2023

Обґрунтування плану дій, виходячи з порівняння вигод, що приносяться пропонованим рішенням, з вартістю, трудовитратами та іншими міркуваннями, пов'язаними з придбанням і використанням цього рішення.