stated requirement

Оновлено: 01.05.2023

Висловлена зацікавленою стороною вимога, яку ще не проаналізовано, не верифіковано і не валідовано. Заявлені вимоги часто відображають бажання зацікавлених сторін, а не реальну потребу.