context

Оновлено: 01.05.2023

Обставини та умови, які впливають на зміну, які перебувають під впливом зміни, або які сприяють розумінню зміни.