user story

Оновлено: 01.05.2023

Невелике стисле твердження щодо функціональності або якості, необхідних для забезпечення цінності конкретній зацікавленій стороні.