entity-relationship diagram

Оновлено: 01.05.2023

Графічне представлення сутностей, що належать до обраної проблемної області, і зв'язків між ними.