customer

Оновлено: 01.05.2023

Зацікавлена сторона, яка використовує або може використовувати вироблені підприємством продукти або послуги і може мати договірні або моральні права, яких підприємство зобов'язане дотримуватися.