user acceptance test (UAT)

Оновлено: 01.05.2023

Оцінка ступеня відповідності поставленого рішення потребам групи зацікавлених осіб, які ним користуватимуться.