requirements artifact

Оновлено: 01.05.2023

Артефакт бізнес-аналізу, що містить інформацію про вимоги, наприклад діаграма, матриця, документ або модель.