work breakdown structure (WBS)

Оновлено: 01.05.2023

Орієнтована на практичний результат ієрархічна декомпозиція роботи, яку потрібно виконати для досягнення цілей і створення необхідних об'єктів постачання. Вона організовує та визначає загальний обсяг проєкту.