regulator

Оновлено: 01.05.2023

Зацікавлена зацікавлена сторона, що є зовнішньою по відношенню до організації, відповідальна за визначення та застосування стандартів.