stakeholder requirement

Оновлено: 01.05.2023

Опис потреб конкретної зацікавленої сторони або категорії зацікавлених сторін, які необхідно задовольнити для виконання вимог бізнесу. Вони можуть слугувати мостом між бізнес-вимогами та різними видами вимог до рішення.