peer review

Оновлено: 01.05.2023

Формальний або неформальний розгляд результату роботи з метою виявлення помилок або можливостей для поліпшення. Див. також inspection.