business requirement

Оновлено: 01.05.2023

Подання цілей, завдань і результатів, які пояснюють, навіщо було ініційовано зміну і як оцінюватиметься успіх.