swimlane

Оновлено: 01.05.2023

Горизонтальна або вертикальна секція діаграми процесу, що показує дії, які виконує конкретний учасник або роль.