Атрибут width

Оновлено: 01.06.2022

Атрибут width

Задає ширину аплету. Дозволяється використовувати значення у пікселях або відсотках. Якщо встановлено процентний запис, то розміри аплету обчислюються щодо розміру батьківського елемента - контейнера, де знаходиться <applet>. У разі відсутності батьківського контейнера, як його виступає вікно браузера. Іншими словами, width="100%" означає, що аплет буде розтягнуто на всю ширину вебсторінки.

Синтаксис

<applet code="<адреса>" width="<значення>"></applet>

Значення

Будь-яке додатнє число в пікселях (200) або відсотках (20%).

Значення за замовчуванням

Браузери по-різному задають вихідну ширину аплету: Internet Explorer - 150 пікселів, Firefox - 234 пікселі.

Браузери

applet: width

Переглянути сумісність з Can I use?

applet: width