Атрибут preload

Оновлено: 06.06.2022

Атрибут preload

Використовується для попереднього завантаження аудіофайлу або його даних разом із завантаженням вебсторінки. Цей атрибут ігнорується, якщо встановлено атрибут autoplay.

Синтаксис

<audio preload="none | metadata | auto">
</audio>

Значення

none Не завантажувати попередню інформацію про аудіофайл.
metadata Завантажити виключно службову інформацію (тривалість звучання тощо).
auto авантажити аудіофайл повністю при завантаженні сторінки.

Порожнє значення атрибута сприймається як auto.

Значення за замовчуванням

none

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>preload</title>
 </head> 
 <body>
  <audio controls preload="metadata">
  <source src="audio/music.ogg" type='audio/ogg; codecs=vorbis'>
  <source src="audio/music.mp3" type="audio/mpeg">
  Элемент audio не поддерживается вашим браузером. 
  <a href="audio/music.mp3">Скачайте музыку</a>.
  </audio>
 </body> 
</html>

Браузери

audio: preload

Переглянути сумісність з Can I use?

audio: preload