Атрибут target

Оновлено: 06.06.2022

Атрибут target

Визначає ім'я кадру, в якому відкриватимуться всі посилання. Ім'я визначається атрибутом name елемента <iframe>. Як значення також можна використовувати ключове слово, що відкриватиме посилання в новій вкладці.

Синтаксис

<base target="<значення>">

Значення

Як значення використовується ім'я фрейму, задане атрибутом name елемент <iframe>. Якщо встановлено неіснуюче ім'я, буде відкрито нову вкладку. Як зарезервовані імена використовуються такі.

_blank Завантажує сторінку в нову вкладку браузера.
_self Завантажує сторінку в поточну вкладку .
_parent Завантажує сторінку у батьківський фрейм; якщо фреймів немає, то це значення працює як _self.
_top Скасує всі фрейми та завантажує сторінку у повному вікні браузера; якщо фреймів немає, це значення працює як _self.

Якщо для елемента <base> встановлено target="_blank", можна зробити так, щоб посилання відкривалося у поточному вікні, якщо додати до елемента <a> атрибут target="_self".

Значення за замовчуванням

_self

Приклад

Браузери

base: target

Переглянути сумісність з Can I use?

base: target