Атрибут scroll

Застаріло

Оновлено: 06.06.2022

Атрибут scroll

Атрибут scroll керує присутністю смуг прокручування у вікні браузера, коли вміст вебсторінки перевищує розмір поточного вікна.

Це застарілий атрибут, замість нього використовуйте стилі.

Синтаксис

<body scroll="yes | no">
...
</body>

Значення

yes Відображає смуги прокручування.
no Забороняє показ смуг прокручування у вікні.

Значення за замовчуванням

yes

Приклад

Примітка

Для заборони смуг прокручування використовуйте стильову властивість overflow зі значенням hidden, застосовуючи його до селектора body.