Атрибут align

Застаріло

Оновлено: 07.06.2022

Атрибут align

Визначає вирівнювання вмісту колонок по горизонталі. Цей атрибут діє на всі комірки в колонці, у тому числі і на заголовки таблиці, що визначаються елементом <th>. Щоб керувати вирівнюванням вмісту окремих колонок або осередків, використовуйте стилі.

Цей атрибут застарів, замість цього використовуйте стилі.

Синтаксис

<col align="left | center | right | justify">

Значення

left Вирівнювання контенту за лівим краєм.
center Вирівнювання контенту за центром.
right Вирівнювання контенту за правим краєм.
justify Вирівнювання контенту за шириною.

Значення за замовчуванням

left

Приклад

Примітка

Для зміни вирівнювання вмісту колонок використайте псевдоклас :nth-child і властивістю text-align, додаючи їх до селектора td.

Браузери

col:align

Переглянути сумісність з Can I use?

col:align