Атрибут size

Оновлено: 14.06.2022

Атрибут size

Задає розмір шрифту в умовних одиницях від 1 до 7. Середній розмір, що використовується за замовчуванням, прийнятий 3. Розмір шрифту можна вказувати як абсолютною величиною (наприклад, size="4"), так і відносною (наприклад, size="+1", size="-1"). У такому разі розмір змінюється відносно базового. На розмір шрифту впливає як заданий атрибут size, так і вибір гарнітури шрифту. Так шрифт Arial виглядає більшим, ніж шрифт Times, а шрифт Verdana трохи більше за шрифт Arial. Зважайте на цю особливість при виборі шрифту та його розмірів.

Синтаксис

<font size="<число>">...</font>

Значення

Ціле число від 1 до 7 або зміна значення у більшу чи меншу сторону за допомогою символів + та -.

Значення за замовчуванням

3

Браузери

font: size

Переглянути сумісність з Can I use?

font: size