Атрибут align

Застаріло

Оновлено: 15.06.2022

Атрибут align

Вирівнювання заголовка тексту за краєм.

Це застарілий атрибут, замість нього використовуйте стильову властивість text-align.

Синтаксис

<h1 align="left | center | right | justify">...</h1>

Значення

left Вирівнювання заголовка за лівим краєм.
center Вирівнювання по центру.
right Вирівнювання заголовка за правим краєм.
justify Вирівнювання за шириною (одночасно з правого та лівого краю). Це значення працює тільки для заголовка, довжина якого більш ніж один рядок.

Значення за замовчуванням

left

Приклад

Результат цього прикладу показано на рис. 1.

Рис. 1. Заголовок, вирівняний по центру