Атрибут align

Застаріло

Оновлено: 15.06.2022

Атрибут align

Вирівнювання заголовка тексту за краєм.

Це застарілий атрибут, замість нього використовуйте стильову властивість text-align.

Синтаксис

<h6 align="left | center | right | justify">...</h6>

left Вирівнювання заголовка за лівим краєм.
center Вирівнювання по центру.
right Вирівнювання заголовка за правим краєм.
justify Вирівнювання по ширині (одночасно з правого та лівого краю). Це значення працює тільки для заголовка, довжина якого більш ніж один рядок.

Значення за замовчуванням

left