Атрибут profile

Тільки для HTML 4

Оновлено: 15.06.2022

Атрибут profile

Атрибут profile вказує адресу профіля метаданих. Зазвичай браузер розпізнає значення цього атрибуту та виконує деякі узгодження, пов'язані із зазначеним профілем. Завантаження самого документа за вказаною адресою насправді немає, більше того, його може взагалі бути.

Зокрема, profile використовується для мікроформату XFN (XHTML Friends Network) - це спосіб відображення відносин між людьми за допомогою посилань та атрибутів rel з різними значеннями. WordPress також активно застосовує profile у своїх шаблонах.

Цей атрибут застарів у HTML5.

Синтаксис

<head profile="<адреса>"> ... </head>

Значення

Адреса профіля.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <title>XFN</title>
 </head>
 <body>
  <p><a href="http://jeff.org" rel="friend met">
   My friend Jeff
  </a></p>
 </body>
 </html>

Браузери

head: profile

Переглянути сумісність з Can I use?

head: profile