Атрибут sandbox

HTML5

Оновлено: 20.06.2022

Атрибут sandbox

Атрибут sandbox дозволяє встановити низку обмежень на контент, що завантажується у фреймі, наприклад, блокувати форми та скрипти. Це дозволяє підвищити безпеку поточного документа, особливо в тому випадку, коли у фрейм завантажується документ із неперевіреного джерела.

Синтаксис

<iframe src="URL" sandbox="allow-same-origin || allow-top-navigation || 
allow-forms || allow-scripts"></iframe>

Значення

allow-forms Дозволяє вмісту фрейму надсилати форми.
allow-modals Дозволяє відкриття модальних вікон, на зразок тих, що робляться за допомогою функції alert в JavaScript.
allow-orientation-lock Дозволяє вимкнути можливість блокування екрана.
allow-pointer-lock Дозволяє фрейму використовувати Pointer Lock API.
allow-popups Дозволяє спливаючі вікна (такі як window.open, target="_blank", showModalDialog).
allow-presentation Дозволяє фрейму використовувати Presentation API.
allow-same-origin Дозволяє завантажувати зміст фрейму, сприймаючи його з того ж джерела, з якого й батьківський документ. Може використовуватися для безпечного відкриття контенту, блокуючи при цьому спливаючі вікна.
allow-scripts Дозволяє запуск та виконання скриптів. Створення спливаючих вікон заборонено.
allow-top-navigation Дозволяє відкривати посилання фрейму в батьківському документі.

Допустимо писати декілька значень у будь-якому порядку через пробіл. Якщо вказано порожнє значення, то встановлюються всі обмеження.

При одночасному використанні значень allow-scripts та allow-same-origin, коли вихідний та завантажуваний документ одного походження, атрибут sandbox ігнорується.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

У цьому прикладі у фреймі відкривається документ, який через скрипт виводить повідомлення. Додавання sandbox атрибута блокує дію скрипта.

Браузери

iframe: sandbox

Переглянути сумісність з Can I use?

iframe: sandbox