Атрибут src

Оновлено: 20.06.2022

Атрибут src

Вказує адресу файлу, який завантажуватиметься у фрейм. Це може бути HTML-документ, зображення чи серверна програма. Допустимо використовувати не тільки шлях до файлу, але також ім'я JavaScript, яке повертає значення.

Синтаксис

<iframe src="<адреса>">...</iframe>

Значення

Як значення приймається повний чи відносний шлях до файлу.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад