Атрибут width

Оновлено: 17.06.2022

Атрибут width

Для зміни розмірів фрейму засобами HTML передбачені атрибути width та height. Дозволяється використовувати значення у пікселях або відсотках. Якщо встановлено процентний запис, то розміри фрейму обчислюються відносно батьківського елемента – контейнера, де знаходиться <iframe>. У разі відсутності батьківського контейнера замість нього використовується вікно браузера. Тобто width="100%" означає, що фрейм буде займати всю ширину вебсторінки.

Якщо значення висоти або ширини не задано, то фрейм автоматично приймає розмір 300х150 пікселів.

Синтаксис

<iframe width="<значення>">...</iframe>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число в пікселях або відсотках.

Значення за замовчуванням

width - 300 пікселів, height - 150 пікселів.

Приклад

Браузери

iframe:width

Переглянути сумісність з Can I use?

iframe:width