Атрибут height

Оновлено: 19.09.2022

Атрибут height

Для зміни розмірів зображення засобами HTML передбачені атрибути width та height. Дозволяється використовувати значення у пікселях або відсотках. Якщо встановлено процентний запис, то розміри фрейму обчислюються відносно батьківського елемента – контейнера, де знаходиться <img>. У разі відсутності батьківського контейнера замість нього використовується вікно браузера. Тобто width="100%" означає, що зображення буде займати всю ширину вебсторінки. Додавання лише одного атрибута width або height зберігає пропорції та відношення сторін зображення. Браузер при цьому очікує на повне завантаження малюнка, щоб визначити його початкову висоту і ширину.

Намагайтеся задавати розміри всіх зображень на вебсторінці. Це прискорює завантаження сторінки, оскільки браузеру немає потреби обчислювати розмір кожного малюнка після його отримання.


Ширину та висоту зображення можна змінювати як у менший, так і в більший бік. Однак на швидкість завантаження малюнка це не впливає, оскільки розмір файлу залишається незмінним. При цьому якість зображення може погіршитись.

Синтаксис

<img height="<значение>">

Значення

Будь-яке ціле додатнє число в пікселях або відсотках.

Значення за замовчуванням

Вихідна висота зображення.

Приклад

Браузери

img:height

Переглянути сумісність з Can I use?

img:height