Атрибут longdesc

Устарел

Оновлено: 17.06.2022

Атрибут longdesc

Атрибути alt і title не можуть містити великий текст для опису зображення, тому атрибут longdesc дозволяє вказати адресу документа, де міститься інструкція до зображення. Також одним із варіантів використання longdesc є орієнтація на мовленнєві браузери.

Синтаксис

<img longdesc="<адреса>">

Значення

Як значення приймається повний чи відносний шлях до файлу.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

Примітка

Браузери не підтримують атрибут longdesc і не виводять текст, вказаний за посиланням. Деяким винятком є Firefox, який відображає адресу документа у властивостях зображення (рис. 1).

Рис. 1. Довгий опис в браузері Firefox

Браузери

img:longdesc

Переглянути сумісність з Can I use?

img:longdesc