Атрибут autofocus

HTML5

Оновлено: 21.06.2022

Атрибут autofocus

Автоматично встановлює фокус у полі форми. У такому полі можна одразу набирати текст без явного натискання на нього курсором миші.

Синтаксис

<input autofocus>

Значення

Немає.

Значення за замовчуванням

За замовчуванням атрибут autofocus не встановлено.

Приклад