Атрибут formtarget

HTML5

Оновлено: 21.06.2022

Атрибут formtarget

Визначає ім'я фрейму, в яке завантажуватиметься результат, що повертається обробником форми у вигляді HTML-документа.

Синтаксис

<input type="submit" formtarget="<ім'я фрейму> | _blank | _self | _parent | _top">

Значення

Як значення використовується ім'я фрейму, задане атрибутом name. Якщо встановлено неіснуюче ім'я, буде відкрито нову вкладку. Як зарезервовані імена можна вказувати такі.

_blank Завантажує сторінку до нової вкладки браузера.
_self Завантажує сторінку до поточної вкладки браузера.
_parent Завантажує сторінку до батьківського фрейму; якщо фреймів немає, це значення працює як _self.
_top Скасує всі фрейми та завантажує сторінку у повному вікні браузера; якщо фреймів немає, це значення працює як _self.

Значення за замовчуванням

_self

Приклад

Браузери

input:formtarget

Переглянути сумісність з Can I use?

input:formtarget