Атрибут pattern

HTML5

Оновлено: 06.07.2022

Атрибут pattern

Вказує регулярний вираз, згідно з яким потрібно вводити та перевіряти дані в полі форми. Якщо є атрибут pattern, то форма не буде відправлятися, поки поле не буде заповнено правильно.

Синтаксис

<input type="email" pattern="<вираз>">
<input type="tel" pattern="<вираз>">
<input type="text" pattern="<вираз>">
<input type="search" pattern="<вираз>">
<input type="url" pattern="<вираз>">

Значення

Деякі типові регулярні вирази наведені в табл. 1.

Табл. 1. Регулярні вирази
Вирази Опис
\d [0-9] Одна цифра від 0 до 9.
\D [^0-9] Будь-який символ, окрім цифри.
\s Пробіл.
[A-Z] Лише велика латинська буква.
[A-Za-z] Тільки латинська буква в будь-якому регістрі.
[А-Яа-яЁё] Тільки кирилична буква в будь-якому регістрі.
[A-Za-zА-Яа-яЁё] Будь-яка буква кириличного та латинського алфавиту.
[0-9]{3} Три цифри.
[A-Za-z]{6,} Не менше шести латинських букв.
[0-9]{,3} Не більше трьох цифр.
[0-9]{5,10} Від п'яти до десяти цифр.
^[a-zA-Z]+$ Будь-яке слово латиницею.
^[А-Яа-яЁё\s]+$ Будь-яке слово кирилицею, включно з пробілами.
^[ 0-9]+$ Будь-яке число.
[0-9]{6} Поштовий індекс.
\d+(,\d{2})? Число у форматі 1,34 (розділовий символ - кома).
\d+(\.\d{2})? Число у форматі 2.10 (розділовий символ - крапка).
\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3} IP-адреса

Приклад

Браузери

input:pattern

Переглянути сумісність з Can I use?

input:pattern