Атрибут rel

Оновлено: 22.06.2022

Атрибут rel

Атрибут rel визначає відносини між поточним документом та файлом, на який робиться посилання. Це необхідно, щоб браузер знав, як використовувати документ, що підключається.

Синтаксис

<link rel="<тип>">

Значення

alternate Альтернативний тип, використовується, наприклад, щоб вказати посилання на файл у форматі XML для опису стрічки новин, анонсів статей.
author Вказує на автора поточного документа або статті.
help Вказує на контекстно залежну довідку.
icon Адреса картинки, яка символізує поточний документ чи сайт.
license Повідомляє, що основний вміст поточного документа поширюється на ліцензію, описану у зазначеному документі.
next Повідомляє, що цей документ є частиною пов'язаних між собою документів, а посилання вказує на наступний документ.
prev Повідомляє, що цей документ є частиною пов'язаних між собою документів, а посилання вказує на попередній документ.
search Вказує посилання на ресурс, який застосовується для пошуку документа або сайту.
stylesheet Визначає, що файл, що підключається, зберігає таблицю стилів (CSS).

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
  <metacharset="utf-8">
  <title>LINK, rel attribute</title>
  <link rel="stylesheet" href="hb.css">
  </head>
  <body>
  <p>...</p>
  </body>
</html>

Браузери

link: rel

Переглянути сумісність з Can I use?

link: rel