Атрибут scrolldelay

Оновлено: 22.06.2022

Атрибут scrolldelay

На швидкість скролювання вмісту<marquee> на рівні зі зміною позиції впливає частота оновлення змісту. Атрибут scrolldelay задає час затримки між рухами в мілісекундах: чим нижче значення - тим вища швидкість руху, і навпаки.

Синтаксис

<marquee scrolldelay="<число>">...</marquee>

Значення

Будь-яке ціле додатнє число в мілісекундах.

Значення за замовчуванням

85

Приклад

Браузери

marquee: scrolldelay

Переглянути сумісність з Can I use?

marquee: scrolldelay